Organizační tým

Pořadatel

Kinoklub Ostrov, o.s. – Svatováclavská 17 – Litoměřice
IČO: 68954310
email: kinoostrov@kinoostrov.cz

Organizační tým

Věra Preclíková, Hana Galiová, Renata Vášová, Michal Hanzl

Odborné konzultace  – dramaturgie festivalu: Mgr. Magda Španihelová – doktorandka Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejíž odborným zaměřením je mimo jiné právě film a tanec.

Grafika: Bára Beranová (D65)

Podklad pro vizuál: Vojtěch Brtnický

Web: Ivan Pomykacz