Filmový klub

O prázdninách Filmový klub nepromítá, na další filmy se můžete těšit od září 2016.

Detaily ke koncepci projektu Filmový klub

Od 1. 1. 2004 filmový klub provozován Kinoklubem Ostrov, jež přichází s novou dramaturgickou platformou, která nabízí širší spektrum historické, ale i současné české i světové filmové tvorby. Program je sestavován tak, aby kinematografická díla byla představována jako součást určitého společenského, kulturního a uměleckého kontextu. Proto budou jednotlivé tituly prezentovány v tématických celcích, čímž chceme dosáhnout komplexního vhledu do rozmanitých souvislostí kinematografie.
Naší snahou je prezentovat film jako celek se všemi aspekty a nuancemi. Tedy představit vše, co se filmu bytostně dotýká a čeho se zase zpětně dotýká filmové umění. To znamená jak prezentaci klasických děl filmové historie a kvalitních snímků národních kinematografií, tak tvorby alternativní či současné „artové“ produkce. S tím souvisí plánované mini-profily režisérských osobností či tematické bloky kratších snímků (dokumentární tvorba, studentské, amatérské, animované filmy apod.) probíhající v rámci menších projekcí mimo kino Máj (Divadélko Mimimax, Letní kino) s účastí samotných tvůrců určitých snímků.
Cíleně se chceme zaměřit na školní mládež, myšlenkově a esteticky kvalitní tvorbou téměř nedotčenou. A to především propagací a zajišťováním informací pro pedagogy. Rádi bychom je zapojili do koncepce i činnosti filmového klubu, případně jsme schopni poskytnou odborné znalosti či organizační schopnosti pro různé školní projekce. Rozšiřování povědomí o filmovém umění, kultuře obrazu a otevřenost samotného fungování filmového klubu považujeme za jednu z priorit, proto se snažíme o navazování kontaktu s návštěvníky a členy filmového klubu, aby i oni měli možnost podílet se na programové nabídce FK.